GAME SET SAVOUR

Официални правила

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “GAME. SET. SAVOUR”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков” 1А, офис сграда, ет.5, наричана Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 1-ви юли 2018 г. и продължава до 23:59:59 часа на 31-ви юли 2018г.

5.2. 23:59:59 часа на 31-ви юли 2018 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира Уникален код за участие в томбола за спортен сак или да вземе награда тенис топка или тениска от участващите обекти. Наградите тенис топка или тениска могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.mystellaartois.bg

5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да получи спечеления спортен сак, е най-късно 10 работни дни след изтеглянето му, при спазване на всички условия за доставка, подробно описани в Част 9.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. 1. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение минимум 2 бр. бири с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:


Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба. 0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба. 0,33л
3 Stella Artois Кен. 0,5л
4 Stella Artois Наливна бира 0,5л
5 Stella Artois Наливна бира 0,33л

А. 2. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин минимум 4бр. бири с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:


Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба. 0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба. 0,33л
3 Stella Artois Кен. 0,5л
4 Stella Artois Мултипакет от 6 или 4 кена 6*0,5л или 4*0,5л
5 Stella Artois Мултипакет от 4 стъклени бутилки за еднократна употреба 4*0,33л

Б. Получаване на скреч карта с изписана на гърба награда или уникален код:

Срещу всеки 2 закупени бири Stella Artois за канал заведения и срещу всеки 4 закупени бири Stella Artois за канал магазини, получавате скреч карта от съответния сервитьор или касиер. В случай, че картата е печеливша, можете да вземете наградата, изписана на гърба на скреч картата, на място от обекта, обозначен с рекламен материал. В случай, че скреч картата е непечеливша, то тя съдържа Уникален код, чиято онлайн регистрация на www.mystellaartois.bg дава право на участие в тегленето на 1 от 10 спортни сака.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:


НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На място в заведенията: Тенис топка 7 960 2 Брандирана тенис топка Stella Artois
На място в заведенията: Тениска 3 980 2 Брандирана тениска Stella Artois Wimbledon
На място в магазините: Тенис топка 4 220 4 Брандирана тенис топка Stella Artois
На място в магазините: Тениска 2 110 4 Брандирана тениска Stella Artois Wimbledon
Голяма награда: Спортен сак 10 2 от заведение или 4 от магазин 2 от заведение или 4 от магазин

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 2 бр. бири Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващо заведение или 4 бр. бири Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващ магазин. Участващите в Промоцията обекти (заведения и магазини) са публикувани на www.mystellaartois.bg и са обозначени с рекламен материал.

8.2. Участникът получава скреч карта от съответния сервитьор (ако е закупил 2бр. бири Stella Artois от участващо заведение) или касиер (в случай, че е закупил 4бр. бири Stella Artois от участващ магазин).

8.3. Ако скреч картата е печеливша, на гърба й е изписан вида на получаваната награда (тенис топка или тениска). За да получи наградата си, Участникът трябва да я предостави веднага, на място, на съответния сервитьор в заведението, където е спечелил наградата, или на съответния касиер в магазина.

8.4. Ако скреч картата е непечеливша, то на нея има код, а участникът може да регистрира този код на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща, пълен адрес за доставка и телефонен номер за контакт. Ако участникът бъде изтеглен като печеливш участник, ще получи уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com.).

8.5. Участникът може да регистрира Уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.

8.6. Участникът трябва да регистрира поне 1бр. Уникален код, за да участва за томболата за спортен сак от Промоцията.

8.7. При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.

8.8. При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.

8.9. Регистрация на Уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.

8.10. Спечелилите награда спортен сак участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 01 август 2018г. Теглят се 10 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.

8.11. Участниците трябва да пазят като доказателство всички скреч карти с Уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили спортен сак. При получаването на наградата спортен сак спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера скреч картата, с чиито Уникален код е спечелил, за да получи наградата си. Ако се установи, че Уникалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

8.12. Участник може да спечели не повече от един спортен сак.

8.13. Участник може да регистрира неограничен брой пъти Уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за спортен сак.

8.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

8.15. Наградата спортен сак се получава лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчена и попълнена служебна бележка. При отказ от получаване на служебна бележка, следва да не се връчи награда.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците, спечелили тенис топка или тениска получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.

9.2. Всеки участник, спечелил награда спортен сак, получава уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com.), че е спечелил награда. Имената на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 02 август 2018г.

9.3. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията.

9.4. Спортните сакове се получават по куриер, за сметка на Организатора, на предоставения от участника адрес за доставка в регистрационната форма. Доставките ще бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни от спечелването на наградата, в работни дни между 09:00 и 17:00 часа. Ако участникът е предоставил непълен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът се свързва с него еднократно на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата.

9.5. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт.

9.6. При получаване на наградите спечелилите са длъжни да удостоверяват с документ самоличността си, както и че са навършили 18 години към началото на Промоцията. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и куриерът/ Организаторът не му предоставя наградата.

9.7. При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на куриера, съответно на Организатора (за голямата награда: спортен сак), промоционалната скреч карта с Уникален код, с която е спечелил. В противен случай участникът няма право да получи наградата.

9.8. Организаторът и неговите подизпълнители се задължават, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват служебната бележка при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЧАСТ 10. НЕРЕДОВНИ КОДОВЕ

10.1. Скреч карти, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда Уникалния код или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на куриера/ Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на скреч карти или Уникални кодове.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху скреч карти/Уникални кодове, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

11.3. Всички регистрирани и предявени скреч карти/Уникални кодове подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице (куриера).

11.4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

11.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно (магазини и заведения), участвали в Промоцията.

11.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

11.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.

11.8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите нямат паричен еквивалент и не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани.

ЧАСТ. 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. Организаторът на Промоцията или определените от него лица или дружества ще събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. С регистрирането си за участие в Промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да бъдат използвани единствено за цели, свързани с Промоцията, а именно – определяне и обявяване на спечелили участници и предоставяне на награди. След приключване на Промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт .

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.